16 คุณประโยชน์ของเกลือแร่ ที่ทุกคนต้องรู้!

เพื่อน ๆ ทราบไหมคะว่า ทำไมร่างกายของเราจึงต้องการเกลือแร่ แล้วเกลือแร่สำคัญต่อร่างกายของเราอย่างไร วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ 16 คุณประโยชน์ของเกลือแร่ ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของเรากันนะคะ พร้อมแล้วไปกันเลย

เกลือแร่

16 คุณประโยชน์ของเกลือแร่

เริ่มด้วยการมาทำความรู้จักกับเกลือแร่กันก่อนนะคะ เกลือแร่ หรือ แร่ธาตุ เป็นสารอาหารประเภทหนึ่งที่ร่างกายขาดไม่ได้ เกลือแร่ เป็นสารประกอบอนินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบของอาหาร ส่วนที่เหลือเป็นเถ้าหลังจากการเผาไหม้สารอินทรีย์ทั้งหมด ในเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ และเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน ซึ่งร่างกายต้องการในปริมาณที่ไม่มาก แต่ก็ขาดไม่ได้ โดยเป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกายในด้านการช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและควบคุมการทำงานของส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในทุก ๆ อวัยวะ ช่วยควบคุมการทำงานฮอร์โมน และรักษาสมดุลของกระบวนการออสโมซิส และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของร่างกาย เป็นองค์ประกอบของเซลล์ เนื้อเยื่อและเส้นประสาท รวมไปถึงเอนไซม์ ฮอร์โมน และวิตามิน โดยร่างกายของเราจะมีเกลือแร่อยู่ประมาณ 4% ของน้ำหนักตัว

ชนิดของเกลือแร่

16 คุณประโยชน์ของเกลือแร่

เกลือแร่ที่เราเห็นในปัจจุบันหรือที่พบได้ในอาหารมีอยู่ด้วยกันประมาณ 60 ชนิด แต่แร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายของเรามีเพียง 17 ชนิด และที่มีอยู่ในร่างกาย ในอาหารที่เรารับประทาน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ แร่ธาตุหลัก หรือเกลือแร่ ที่ร่างกายต้องการในปริมาณมาก ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นเกลือแร่ที่มีอยู่ในร่างกายมากกว่าร้อยละ 0.01 ของน้ำหนักตัว หรือมีมากกว่า 5 กรัม และร่างกายของเราจะต้องการเกลือแร่เหล่านี้จากอาหารต่อวันตั้งแต่ 100 มิลลิกรัมขึ้นไป เกลือแร่ในกลุ่มนี้ เช่น แคลเซียม, ฟอสฟอรัส, แมกนีเซียม, โพแทสเซียม, โซเดียม, คลอไรด์, และกำมะถันหรือซัลเฟอร์ ส่วนแร่ธาตุรอง หรือเกลือแร่ที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นเกลือแร่ที่มีอยู่ในร่างกายเพียงเล็กน้อย หรือน้อยกว่า 5 กรัม และร่างกายของเราต้องการเกลือแร่เหล่านี้จากอาหารต่อวันน้อยกว่า 100 มิลลิกรัม โดยเกลือแร่ในกลุ่มนี้ได้แก่ ธาตุเหล็ก, ซีลีเนียม, โคบอลต์, โครเมียม, ทองแดง, แมงกานีส, โมลิบดีนัม, ฟลูออไรด์, วาเนเดียม, สังกะสี, และไอโอดีน

16 คุณประโยชน์ของเกลือแร่

16 คุณประโยชน์ของเกลือแร่

1. ช่วยควบคุมในเรื่องการทำงานของกล้ามเนื้อ และระบบประสาท

2. เกลือแร่เป็นส่วนประกอบของกระดูก และฟัน (แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และฟลูออรีน)

3. ช่วยควบคุมการหดรัดตัวของกลามเนื้อและการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ

4. ช่วยควบคุมความสมดุลของของเหลวชนิดเกลือแร่ในร่างกาย เช่น โพแทสเซียม, โซเดียม เป็นต้น

5. เกลือแร่บางชนิดมีบทบาทเกี่ยวกับการรับส่งความรู้สึกของเส้นใยประสาทจากเซลล์ประสาทหนึ่งไปสู่อีกเซลล์หนึ่ง

6. ช่วยรักษาระบบสมดุลของกรดและด่างภายในร่างกาย เนื่องจากเกลือแร่ที่ร่างกายได้รับ มาจากการรับประทานอาหาร จะมีทั้งเกลือแร่ชนิดที่ทำให้เกิดกรดและเบส ซึ่งกลไกของร่างกายจะทำหน้าที่ปรับภาวะเพื่อรักษาความสมดุลความเป็นกลาง

7. ช่วยควบคุมสมดุลของน้ำในร่างกาย เพราะการเคลื่อนย้ายของเหลวจากส่วนใดส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนในร่างกายนั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มข้นของเกลือแร่ในบริเวณนั้น ๆ ด้วย ซึ่งในร่างกายจะมีน้ำอยู่ประมาณร้อยละ 60

8. เกลือแร่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมี

9. เกลือแร่เป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย เช่น ไอโอดีนในฮอร์โมนส์-ไทรอกซิน เอนไซม์ โคเอนไซม์ เป็นต้น และยังเป็นองค์ประกอบในโมเลกุลของสารประกอบต่าง ๆ ภายในร่างกาย

10. ประโยชน์ของเกลือแร่ในด้านการถนอมอาหาร เกลือแร่ที่ใช้เพื่อการถนอมอาหารจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ช่วยป้องกันการเน่าเสียของอาหาร และกลุ่มที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนสีของอาหาร

11. ในด้านกลิ่น รส สี และการชูรส เกลือแร่ทำหน้าที่ให้กลิ่นรสมีอยู่หลายชนิด มีทั้งจากธรรมชาติและสารสังเคราะห์

12. มีการใช้เกลือซัลไฟต์และกรดซัลฟูรัส เพื่อช่วยป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น เพื่อช่วยรักษากลิ่นรส สี และวิตามินซีในน้ำผลไม้

13. ประโยชน์ในด้านการฟอกสีแป้ง แป้งสาลีที่ผ่านการขัดสีใหม่ ๆ จะมีสีเหลืองอ่อน เมื่อนำมาทำขนมปัง แป้งที่นวดได้จะเหนียว เมื่อนำไปอบจะทำให้ขนมปังมีคุณภาพไม่ดี แต่เมื่อเก็บแป้งไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็จะค่อย ๆ ขาวขึ้น และเกิดกระบวนการปรับปรุงคุณภาพแป้งโดยธรรมชาติ

14. ประโยชน์ในด้านการปรับปรุงเนื้อสัมผัส เกลือแร่ทำหน้าที่ปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับสารเจือปนอื่น โดยได้นำไปใช้กับเนื้อสัตว์ แป้ง ผักและผลไม้ โดยเกลือแร่ที่กับเนื้อสัตว์จะประกอบไปด้วย เตตระโซเดียมไพโรฟอสเฟต ไดโซเดียมออร์โทฟอสเฟต โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต โซเดียมแอซิดไพโรฟอสเฟต และโซเดียมเฮกซาเมตาฟอสเฟต ซึ่งการใส่เกลือแร่เหล่านี้ลงไปจะช่วยทำให้เนื้อสัตว์มีความนุ่มมากยิ่งขึ้น

15. ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของอาหารที่มีน้ำมันและไขมัน เป็นสาเหตุการเหม็นหืน ในกระบวนการทำน้ำมันและไขมันจึงต้องมีขั้นตอนการฟอกสีและกำจัดโลหะหนักที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชั่น นอกจากนี้ยังต้องทำการแยกกรดไขมันอิสระออก และมีการใช้สารคีเลต ซึ่งสารพวกนี้จะไปรวมตัวกับโลหะได้เป็นสารประกอบเชิงซ้อน จึงเป็นการลดสารเร่งปฏิกิริยาให้น้อยลง หรือทำให้ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นเกิดช้าลง และวิธีเดียวกันนี้ยังมีการนำไปใช้เพื่อป้องกันการเปลี่ยนสีของเนื้อปูได้อีกด้วย โดยใช้สารคีเลต อีดีทีเอ

16. รู้หรือไม่ว่าเกลือบางชนิดนอกจากจะทำให้อาหารมีรสกลมกล่อมขึ้นแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นสารโปร่งฟูอีกด้วยนะคะ โดยเกลือที่นิยมนำมาใช้กันมากได้แก่ แคลเซียมอะซิเตต โซเดียมอะซิเตต โพแทสเซียมซีเตรต ฯลฯ เป็นต้น

จบกันไปแล้วกับ 16 คุณประโยชน์ของเกลือแร่ หวังว่าข้อมูลที่เราได้นำมาฝากเพื่อน ๆ ในวันนี้ จะช่วยให้เพื่อน ๆ ได้รู้ถึงประโยชน์ของเกลือแร่ และใช้เกลือแร่ได้อย่างถูกวิธีนะคะ

การขายต้นไม้ออนไลน์ เพราะถือเป็นธุรกิจที่เอื้ออำนวยทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย สะดวกและประหยัดเวลามากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาออกไปซื้อด้วยตัวเอง ก็สามารถช้อปที่บ้านได้ง่าย ๆ และวันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ไปดูกันว่า ถ้าหากสนใจจะเริ่มทำธุรกิจ ขายต้นไม้ออนไลน์ จะต้องเริ่มจากอะไรกันบ้าง ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ

อ่านบทความเพิ่มเติม รวม 5 วิธีลด “ฝ้า กระ จุดด่างดำ” เพื่อผิวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ